MASÉRSKA ŠKOLA SANTAL PRI LIEČEBNÝCH KÚPEĽOCH DUDINCE

dátum a čas:
meniny:
Vojtech
blahoželáme!

Masérska škola SANTAL

pri liečebných kúpeľoch Dudince

Kúpeľná 106, 962 71 Dudince
mobil: +421 917 596 756
e-mail: skola@skolasantal.sk www.kupeledudince.sk
O KURZOCH

BANKOVANIE PODĽA TRADIČNEJ ČÍNSKEJ MEDICÍNY
Je nadstavbový kurz pre pokročilých, ktorí si už osvojili základné techniky bankovania.

Tradičná čínska medicína je najstarší a najkompletnejší systém lekárskej diagnostiky, ktorý je kombinovaný s použitím akupunktúry, akupresúry, fytoterapie, masáže TUINA, cvičenia QI-GONG (či kung), ako aj dietetiky a zdravého spôsobu života a prirodzenej vnútornej rovnováhy.
Patrí medzi komplexné systémy lekárskeho myslenia a umožňuje tak nachádzať odpovede na zdravotné problémy, s ktorými sa stretávame v modernej spoločnosti.
Od svojho počiatku pristupovala čínska medicína k človeku z hľadiska pohybu a rovnováhy v snahe pochopiť zákonitosti a ich súvislosti. Zásady, ktorými sa TČM riadi, pochádzajú z prírodného štúdia človeka, jeho okolia a vzťahu medzi nimi. Pokladá ľudské telo za malý svet so súborom kompletných, dômyselných a vzájomne prepojených systémov.
Rovnováha jin a jang je brána k čchi, čo je označenie pre životnú silu, energiu. Akékoľvek obmedzenie čchi sa prejaví ako nejaký druh ochorenia, ktorého druh je daný charakterom zmeny toku čchi. Tradičná čínska medicína si vytvorila unikátny model tela, pozoruhodne spojený s meridiánovým systémom.

Meridiány (energetické dráhy) predstavujú cesty, po ktorých prúdi energia (čchi).
Podľa 12-tich vnútorných orgánov máme 12 hlavných párových symetrických meridiánov. K týmto patria ešte 2 nepárové – jeden stredný vzadu a jeden vpredu. Spájajú dôležité orgány tela, prúdi nimi čchi.

V tomto kurze sa zameriame na bankovanie podľa teórie tradičnej čínskej medicíny do oblastí meridiánov a aktívnych bodov. Toto bankovanie spojené s moxovaním môže z časti nahradiť akupunktúru.

MOXOVANIE
je tisíce rokov stará čínska liečebná metóda. Svoje korene má v akupunktúre, z ktorej vychádza základná teória a používanie aktívnych bodov na ľudskom tele. Ide vlastne o nahrievanie týchto aktívnych bodov tlejúcim vláknom paliny , ktorá vyžaruje infračervené lúče s vlnovou dĺžkou od 1 do 5 mikrometrov. Pri prehrievaní sa rovnomerným, pomalým horením vyrába teplo , ktoré preniká do svalov, ohrieva dráhy a dráhové obehy, podporuje cirkuláciu čchi v organizme ( životná energia ), vyháňa chlad a vlhkosť, rozptyľuje a vyháňa vonkajšiu patogénnu energiu, a tým sa podporuje správna funkcia orgánov.

Prehrievaním akupunktúrnych bodov stabilizuje vegetatívny nervový systém, zrýchľuje látkovú výmenu v organizme a zvyšuje jeho obranyschopnosť. Hlavnou oblasťou použitia sú chronické ochorenia dýchacích ciest, poruchy tráviaceho traktu, menštruačné poruchy, poruchy močových orgánov, neplodnosť, bolesti v krížoch a ochorenia kĺbov. Pre jej imunostimulačný efekt sa používa pri psychických depresiách, stavoch vyčerpanosti, nízkom krvnom tlaku, pocite chladu v tele a rekonvalescencii po chronických ochoreniach a operáciách.

Teplo aplikované pri terapii prehrievania aktívnych bodov má široký rozptyl, a teda aj pri menej presnej lokalizácii je aktívny bod spolu s podkožným tkanivom teplom primerane dráždený. Je to neinvázna liečebná metóda, ktorá pri správnej aplikácii kožu nepoškodzuje, len mierne dráždi (červené sfarbenie).

Moxovanie:
napomáha zvyšovať obranyschopnosť organizmu
stabilizuje vegetatívny nervový systém
zrýchľuje sa látková výmena
zvyšuje sa prekrvenie a uvoľnenosť svalstva
používa sa hlavne na dlhotrvajúce, vysiľujúce, chronické ochorenia, a zvlášť je účinné na reumatické bolesti pohybového aparátu ( choroby a bolesti zapríčinené chladom, vlhkom, prievanom a zmenami ročných období )
pri chronických ochoreniach dýchacích ciest, prieduškovom záduchu, chronickom zápale priedušiek
poruchách tráviaceho traktu, žalúdočnom katare, chronickej hnačke a zápche
pri menštruačných poruchách, poruchách močových orgánov, impotencia, neplodnosť mužov a žien
pri bolestiach v krížoch, reumatických zápaloch kĺbov, degeneratívnych ochoreniach bedrových kĺbov
pri svalových spazmách a kŕčoch
vedie k všeobecnému povzbudeniu telesných síl a má imunostimulačný efekt
pri nízkom krvnom tlaku
pri psychických depresiách a stavoch vyčerpanosti
pri pocite chladu v tele
pri rekonvalescencii a po chronických ochoreniach
pomocou tejto metódy sa snažíme oživiť zablokovanú energetickú dráhu (meridián).

Pôsobenie tepla na presne určené body má vplyv na systém bunkovej výstelky ciev a dutín, zvyšovanie imunity a podporuje obranné sily organizmu.

Prehrievanie kože uvoľňuje látky , ktoré majú vplyv na systém telových tekutín, centrálnu nervovú sústavu, prostredníctvom ktorej sa pozitívne ovplyvňujú porušené funkcie organizmu.

Obnovuje sa nervová regulácia v organizme, normalizujú sa procesy podráždenia a útlmov. Reakcia cievneho systému sa prejavuje zúžením a následným rozšírením ciev, spomalením pulzu a pozitívnym ovplyvnením krvného tlaku.

Zrýchľuje sa vylučovanie žlče a ovplyvňuje sa pohyb čreva.

Pozitívne sa mení množstvo krvotvorných látok (erytrocyty, trombocyty, leukocyty)a lymfotvorných látok.

Dym z tlejúceho vlákna má baktericídne vlastnosti.

MOXA je cigareta alebo cigara z paliny. Jej horením (800 º C ) v blízkosti tela nahrievame body v trvaní minimálne 3 až 15 minút.
PALINOVÝ KUŽEĽ je ušúľaný kus usušenej paliny v tvare kužeľa.

späť na zoznam kurzov

AKTUÁLNA PONUKA


Bankovanie
27.04. - 28.04.2024
Viac o kurze...

Medová masáž a ušné sviečky
11.05. - 12.05.2024
Viac o kurze...

Lávové kamene masáž
25.05. - 26.05.2024
Viac o kurze...

Klasická masáž pre všetkých
08.06. - 14.06.2024
Viac o kurze...

Štíhla línia( metóda na estetické formovanie tela)
10.07. - 14.07.2024
Viac o kurze...

Lymfodrenážna celotelová masáž
19.08. - 26.08.2024
Viac o kurze...